อนุทิน 124085 - ดารนี ชัยอิทธิพร

19 พ.ค.56

'บั้งไฟล้าน-กือ' บ้านปะอาว  

วันนี้ไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านปะอาว เป็นกิจวัตรที่ทำทุกสัปดาห์มาหลายปีแล้ว  มีสิ่งที่แปลกตา
ไปสำหรับวันนี้คือ ป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านปะอาวที่มีคำว่า 'บั้งไฟล้าน-กือ'
ปกติแค่บั้งไฟล้านก็ต้องคอยระวังตัว พร้อมวิ่งทุกเมื่อ ปีนี้มีบั้งไฟกือ มันคืออะไร สอบถามผู้นำชุมชน
จึงทราบว่าเป็นบั้งไฟที่ใหญ่กว่าบั้งไฟล้านนั่นเอง
การกำหนดขนาดของบั้งไฟนั้น กำหนดโดยความกว้างของท่อ PVC  หากเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 5 นิ้ว
เรียก 'บั้งไฟหมื่น' เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 6 นิ้วเรียก 'บั้งไฟแสน' เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 8 นิ้วเรียก 
'บั้งไฟล้าน'  กรณี 'บั้งไฟกือ' ใช้ท่อที่มีเส้นผ้าศูนย์กลาง 10 นิ้ว

ดิฉันสงสัยว่าบั้งไฟล้านที่เคยเห็นนั้นมีขนาดใหญ่กว่า 8 นิ้ว มีน้ำหนักมาก ใช้ผู้ชายร่างกายกำยำ
ช่วยกันแบกไม่ต่ำกว่า 7-8 คน .. เป็นเพราะ การทำบั้งไฟต้องอัดดินปืนและส่วนประกอบเข้าไปให้แน่น
แน่นจนไปขยายขนาดของท่อ PVC ให้ใหญ่กว่าเดิม

กำหนดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านปะอาว 8-9 มิ.ย.56 นี้ เป็นความภาคภูมิใจของคนปะอาว ดังคำกล่าว
ของผู้นำชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า  "งานบุญบั้งไฟที่จะยิ่งใหญ่กว่าบ้านปะอาว เห็นทีจะมีก็แต่ยโสธรเท่านั้น" 
คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง เช่น การทำบั้งไฟ ขบวนแห่ การฟ้อนหน้าขบวนแห่ของแต่ละ
หมู่บ้าน การถวายบั้งไฟบูชาแถน การเล่นกลองตุ้มยามค่ำคืน การยิงบั้งไฟ ฯลฯ รวมทั้งการดื่มสุรา การพนัน
และวัยรุ่นตีกัน  ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี  ดิฉันจะเก็บรายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเชิงคุณภาพมาฝากนะนะ

เขียน 19 May 2013 @ 23:44 () แก้ไข 28 May 2013 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)