อนุทิน 124057 - เบญจมาศ มณีมัย

ดิฉันนางสาว เบญจมาศ มณีมัย เป็นนักศึกษาฝีกสอนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(อาเซียนวิทยา)   

ดิฉันได้เริ่มเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556   ซึ่งวันนี้ยังไม่มีการเรียนการสอน  เมื่อเข้าไปก็ได้ไปพบกับบุคลากรและหัวหน้าฝ่ายบุคลกรของโรงเรียน โดยไปทำความรู้จักกับหัวหน้าสาระของแต่ละฝ่าย  จากนั้นก็ได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าสาระวิทยาศาตร์และครูประจำสาระ เมื่อได้พูดคุย ดิฉันรู้สึกว่าทุกคนในสาระโดยเฉพาะหัวหน้าสาระ ใจดีมากเขาให้การต้อนรับน้องฝึกสอนเป็นอย่างดี และยังถามความต้องการของเราว่าจะสอนเด็กห้องไหน โดยถามรายละเอียดทุกอย่างในการปฎิบัติหน้าที่ โดยไม่บังคับน้องๆ ว่าต้องสอนห้องนั้นน่ะ  ต้องทำอย่างนั้นน่ะ    แต่จะมีแค่คำแนะนำที่ดี และวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในโรงเรียน  เมื่อเลือกห้องที่จะสอนก็ไปพบกับครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงก็เป็นคนที่ไม่ถือตัว น่ารักมาก และจากนั้นก็ไปนั่งฟังการปฐมนิเทศของนักเรียนพี่พึ่งเข้ามาใหม่ ซึ่งพวกเรานักษาก็ได้รับการวางตัวและวิธีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนนี้พอสมควร   จากนั้นก็ไปช่วยพี่ในสาระทำความสะอาดห้องพักครู  ซึ่งดิฉันมีความรู้สึกว่า แม้วันแรกก็ประทับครูในโรงเรียนเป็นอย่างมากเลยค่ะ   


เขียน 19 May 2013 @ 13:28 ()


ความเห็น (0)