อนุทิน 124053 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่  1 วันที่14 พฤษภาคม 2556

        ดิฉันนางสาวสุนิษา ดิษฐาภรณ์ ได้ไปฝึกประสบการณ์การสอนที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (อาเซียนวิทยา) ทางโรงเรียนมีการต้อนรับเป็นอย่างดี สัปดาห์แรกที่เข้าสู่โรงเรียนทางโรงเรียนได้มีการแนะนำให้รู้จักทางหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งพี่ๆเป็นกันเองมากให้คำปรึกษาทุกอย่างเป็นอย่างดี  วันแรกที่ไปได้ไปนั่งฟังการปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าใหม่  และทางโรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ โดยให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป 4และวิทยาศาสตร์ ป.5 8 คาบ/ สัปดาห์ ซึงดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก

        เมื่อเข้าไปในห้องเรียนยิ่งทำให้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิม เพราะจะได้สอนและเป็นครูเต็มตัวแล้วซึ่งเมื่อเข้าไปในห้องเรียนนักเรียนทุกคนน่ารักมาก ทำให้ดิฉันคิดว่าการเป็นครูเป็นอาชีพที่สำคัญมาก    ดิฉันคิดว่าการได้ไปฝึกประสบการณ์การสอนในครั้งนี้จะทำให้ดิฉันได้เพิ่มศักยภาพในด้านการสอนที่ดีเพิ่มขึ้นและจะทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้อย่างเต็มที่เต็มความสามมารถที่มีอยู่ให้มากที่สุด 

        สัปดาห์แรกที่ได้เข้าไปในโรงเรียนรู้สึกประทับใจมากที่ได้ไปฝึกประสบกาาณ์การสอน ซึ่งเลือกไปผิดที่ได้เรียนด้านครุศาสตร์ ซึ่งทำให้ดิฉันมีความสุขมากเมื่อได้เจอเด็กๆๆ

          


เขียน 19 May 2013 @ 12:06 () แก้ไข 19 May 2013 @ 16:01, ()


ความเห็น (0)