อนุทิน 123981 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 17 พฤศภาคม 2556 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1 ซึ่งข้าพเจ้าตื่นเต้นมาก ใน 2 วันแรกทั้งที่เคยมาสังเกตการสอนเป็น เวลา 3 สัปดาห์แล้วในภาคเรียนเทอมที่แล้ว เด็กๆน่ารักเหมือนเดิม คำแรกที่เด็กๆเห็นข้าพเจ้า ยกมือไหว้ แล้วพูดว่า " สวัสดีค่ะ  สวัสดีครับ  ครูส้ม " ด้วยคำพูดของเด็ก ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ  และเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่า "ข้าพเจ้าต้องทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุด และช่วยเหลืองานครูพี่เลี้ยงอย่างเต็มที่ "  ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  และคณะครูในโรงเรียนน่ารักและเป็นกันเองมาก ใจดี เมื่อพบกับครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงให้ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง ของเนื่อหาที่จะสอน ในช่วงชั้นที่ 1 และอธิบายให้อย่างเข้าใจ และแบ่งคาบสอนให้ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนพร้อมทั้งบอกพื้นฐานของเด็กของแต่ละห้องให้ข้าพเจ้าเข้าใจ และนำไปเป็นแนวในการสอน เพื่อให้เด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เขียน 17 May 2013 @ 23:45 ()


ความเห็น (0)