อนุทิน 123963 - น้องซิลเวีย

ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เชิญส่งวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

ชิงรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖

เงินรางวัลรวม ๗๒๐,๐๐๐ บาท

เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖เขียน 17 May 2013 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)