อนุทิน 123892 - dejavu monmon

dejavu monmon

วันนี้นั่งอ่าน ไกวัลยธรรม ของหลวงพ่อพุทธทาส ในหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ได้กุญแจดังนี้

เกวละ หน้า ๑๖ = ไกวัลธรรม

กฎคือพระเจ้า..กฎคือเต๋า..กฎหรือปรมาตมัน หน้า ๓๓,๔๖

ไกวัลยะและอสังขตะ หน้า ๔๕

ธรรมเปรียบเทียบ หน้า ๔๗

เกวละ หน้า ๖๘

ว่าง หน้า ๙๙

ไกวัล-ดับ หน้า ๑๐๐

ได้หัวข้อวิจัยว่า "วิธีการสอนจริยธรรมของพุทธทาสภิกขุ"

เกิดคำถามว่า ถ้าจะซื้อหนังสือเล่มนี้จะซื้อได้ที่ไหน ค้นจาก google พบว่า น่าจะซื้อได้จากธรรมสภา โทร.024411535,028887940

เขียน 15 May 2013 @ 21:47 ()


ความเห็น (0)