อนุทิน 123796 - ลภัสรดา โสดา

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวลภัสรดา  โสดา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร

สัปดาห์แรกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนได้มีการต้อนรับเป็นอย่างดี  โดยโรงเรียนของข้าพเจ้า เปิดเทอมวันแรกวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 วันแรกที่ไปโรงเรียนจะมีการปฐมนิเทศพบรองวิชาการ พูดคุยเกี่ยวกับการมาอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน จากนั้นก็ไปพบครูหมวดวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบหมายงานในการสอน คุณครูพี่เลี้ยงเป็นคุณครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับผิดชอบการทำงานในห้องแนะแนว โดยท่านจะสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้าพเจ้าจึงได้รับการมอบหมายงานเป็นการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง คือ 3/4 ,3/5, และ 3/7 รวมทั้งสัปดาห์เป็นจำนวน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ และยังได้รับมอบหมายให้มาช่วยงานในห้องแนะแนว และงานของโรงเรียนในโอกาศต่างๆ

เขียน 13 May 2013 @ 12:38 () แก้ไข 13 May 2013 @ 12:39, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุณครูครับ "โอกา" ใช้ "ส.เสือ" หนา ;)...