อนุทิน 123792 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เมื่อวานเริ่มต้นใช้งาน ThinkPad Twist อย่างจริงๆ จังๆ ปรากฎว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่า Windows 8 โดยเฉพาะส่วนติดต่อกับผู้ใช้ใหม่นั้นใช้งานดีจริงๆ ด้วย รู้สึกว่าใช้ดีกว่า iPad เสียอีกด้วยซ้ำ

เขียน 13 May 2013 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)