อนุทิน 123722 - ธิ

ธิ

  • เตรียม File และ Coding ให้น้อง Aob ใช้บันทึกผลตรวจช่องปากเด็ก ๐ - ๕  ปี  และพฤติกรรมที่มีผลต่อช่องปากเด็ก เช่น การแปรงฟันโดยผู้ใหญ่  การกินอาหารที่เสี่ยงต่อฟันผุ  การกินนมขวด
  • ส่งน้องเข้าอบรมจากอำเภอสระใคร  ๓  คน  การประเมินผลลัพธ์การทำงาน  และพัฒนางานด้วย R2R  จัดโดย สปสช.เขต ๘  อุดร  ที่พันล้านบูติคโฮเตล  หนองคาย
  • สองวันทำการหลัง  พฤหัส  ศุกร์  ควง  ๒  เตียง  เดี่ยวไมโครโฟน  ยังดีมีผู้ช่วย  ๒  คน  ประจำคนละเตียง
  • ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจนะ......ที่คนไข้ล้นภาคเช้า  ต้องรอรักษาต่อภาคบ่าย  เช้า พฤหัส  ๑๖  คน  บ่ายอีก  ๕  คน
  • วันศุกร์สบาย ๆ  ๑๕  คน  งานรักษาไม่ซับซ้อนมาก  มีเวลาเซ็นแฟ้มการเงิน  ตรวจรายงานการประชุม
  • วันหยุดได้บริหารไหล่ตามท่าคุณ on time แน่ ๆ  แต่เย็นเมื่อกี้แอบพรวนดินไป  ๒  ต้น  บุหงาส่าหรีและต้นจัน

  • ทางแห่งความสุข  ทำกิจกรรมเครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดีต่อเนื่อง  ช่วยให้ อสม.  ผู้ปกครองและครอบครัวดูแลเด็กอย่างเข้าใจว่า...กำลังสร้างหนึ่งชีวิตที่มีรากฐานแข็งแกร่งเพื่อช่วงวัยที่มีคุณภาพต่อไป 

เขียน 10 May 2013 @ 22:59 ()


ความเห็น (0)