อนุทิน 123617 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันนี้ จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย 

การดูแลสุขภาพอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการร้านอาหาร

การใช้แก๊สหุงต้มอย่างปลอดภัย 

การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จ ได้รับความสนใจ  

จะจัดอีกรุ่นที่ 2 ในปลายเดือน

เขียน 08 May 2013 @ 17:53 ()


ความเห็น (0)