ติดต่อ

อนุทิน #123617

วันนี้ จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย 

การดูแลสุขภาพอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการร้านอาหาร

การใช้แก๊สหุงต้มอย่างปลอดภัย 

การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน อัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จ ได้รับความสนใจ  

จะจัดอีกรุ่นที่ 2 ในปลายเดือน

  เขียน:  

ความเห็น (0)