อนุทิน #123611

"มีแต่คนเรียกเราอาจารย์ แต่เราไม่เป็นอาจารย์ใคร"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)