อนุทิน 123611 - อ.นุ

อ.นุ

"มีแต่คนเรียกเราอาจารย์ แต่เราไม่เป็นอาจารย์ใคร"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 08 May 2013 @ 14:02 ()


ความเห็น (0)