ติดต่อ

อนุทิน #123611

"มีแต่คนเรียกเราอาจารย์ แต่เราไม่เป็นอาจารย์ใคร"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)