อนุทิน 123576 - pote sueb

pote sueb

ประวัติ ชีวิตและการเดินทาง

  นายสุพจน์  สืบวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
  ภูมิลำเนา 7 หมู่ 9 บ้านศรชุมพร  ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

  การศึกษา  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง  ต.ละหานนา  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น

  ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนชุมชน 7 บ้านโคกสี  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

  มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ( นักกีฬาบาสเก็ตบอลและคฑากรของโรงเรียน )

  มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาชีพ  รับราชการครู

2530 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน  อำเภอสังคม  จังหวัดนองคาย

2535 ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี

2542 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโคกล่าม  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

2545 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

2548 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

2553-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

รางวัลและความภาคภูมิใจ

2521-2523  นักกีฬาและคฑากรโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

2539 ข้าราชการครูดีเด่น  สาขาครูผู้สอนสังคมศึกษา ดีเด่น  สปอนายูง

2540 ข้าราชการครูดีเด่น  สาขาครูผู้สอนสังคมศึกษา ดีเด่น  สปอ.นายูง

2546 ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น สปอ.หนองวัวซอ  สปจ.อุดรธานี

2551 รางวัลชนะเลิศการประกวดกล้วยไม้วันครู 16 มกราคม 51... "ประเภทกล้วยไม้รองเท้านารี "

  ชีวิตและการเดินทาง

ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระและเรียบง่าย  รักการเดินทางและถ่ายภาพ

กล้อง NIKON D90 ... Lens Nikor 105 mm. MACRO NANO f/2.8G ... Nikor AF-S 17-55 mm. f/2.8G ED ... TAMRON AF-S 70-300 mm. VC f/4.0-5.6G


เขียน 07 May 2013 @ 17:18 ()


ความเห็น (0)