อนุทิน 123549 - วิเชียร ทองน้อย

  ติดต่อ

เก็บตกการสรุปผลการระดมความคิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 


 

  เขียน:  

ความเห็น (0)