อนุทิน 123549 - วิเชียร ทองน้อย

เก็บตกการสรุปผลการระดมความคิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 


 

เขียน 06 May 2013 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)