ติดต่อ

อนุทิน #123549

เก็บตกการสรุปผลการระดมความคิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 


 

  เขียน:  

ความเห็น (0)