อนุทิน 123330 - Pa'rick kanokwan

Pa'rick kanokwan

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ  หงษ์ทอง

อายุ : 19 ปี

วัน เดือน ปี เกิด : 30  สิงหาคม 2536

กรุ๊ปเลือด : โอ

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน : 1/1 บ้านพักครูโรงเรียนอรัญประเทศ อต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120

ที่อยู่ปัจจุบัน :36 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

สถานที่จบการศึกษามัธยมต้น :โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สถานที่จบการศึกษามัธยมปลาย : โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ปัจจุบันศึกษาที่ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่ิได้ : 0890699198

งานอดิเรก : ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต กินขนมหวาน ดูทีวี ทำเรื่องไร้สาระ

คติประจำใจ : ห้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ

ความใฝ่ฝันในอนาคต : มีชีวิตที่มีความสุขทำให้ครอบครัวมีความสุขเหมือนที่พ่อแม่มอบความสุขให้กับเรา

ชื่อ-สกุล บิดา :นายสุทัศน์  หงษ์ทอง  อาชีพค้าขาย 

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน :  1/1 บ้านพักครูโรงเรียนอรัญประเทศ อต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120

ที่อยู่ปัจจุบัน : 1/1 บ้านพักครูโรงเรียนอรัญประเทศ อต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่ิได้ : 0835981487

ชื่อ-สกุล มารดา : นางยุพิน  หงษ์ทอง

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน :  1/1 บ้านพักครูโรงเรียนอรัญประเทศ อต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120

ที่อยู่ปัจจุบัน  1/1 บ้านพักครูโรงเรียนอรัญประเทศ อต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว 27120

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่ิได้ : 0835986105


เขียน 30 Apr 2013 @ 14:53 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คือว่า แสดงข้อมูลส่วนตัวมากไปนิดนะครับ  อันตะราโยครับ  (เห็นแล้วก็จะไม่บอกก็ไม่ใช่นิสัยเรา)

เขียนรายละเอียดที่เปิดเผยมากเกินไปครับ ลบที่ต้องปิดบังออกด้วยนะครับ...