อนุทิน 123217 - พ.แจ่มจำรัส

   การที่คนเราจะมีชีวิตที่ง่าย เบา สบาย และมีอิสระได้นั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องมาทำไร่ทำสวน ปลูกผักปลูกพืช เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่ที่ว่า เราสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของเราด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเองในทางดีงามและพึ่งตนเองได้อย่างไร....../หนังสือปลูกอนาคตปลูกเมล็ดพันธุ์ กับ โจน จันใด

เขียน 26 Apr 2013 @ 07:51 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ  จัดการและพึ่งตนเองมากที่สุด