อนุทิน 123202 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันนี้เรียนรู้ เรื่อง การเขียนเพื่อการจัดการความรู้ คือการนำเอาความรู้ออกมาใช้แก้ปัญหา ซึ่งครอบคลุมความรู้ประเภทเปิดเผยและฝั่งลึก โดยเฉพาะความรู้ฝังลึกในตัวตน ปัญญาฝั่งลึก  ต่อจากเมื่อวานนี้คือ  การถอดบทเบียน สู่การเขียน 

ซึ่งจะทำให้เกิดภาพสะ้ท้อนการเขียนถึงเรื่องราวการจัดการความรู้

1 .มีใจแบ่งปัน 

2. เรียนรู้ร่วมกัน 

3.นำไปใช้ สร้างความรู้

4. ยกระดับความรู้ Create / leverage งานเขียนจัดการความรู้จะต้องมี

1 right views

2. right concepts

3.right actions

เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน บันทึก ใช้Mind Map   ซึ่งใช้คำใหญ่ที่จะทำจะเป็นวงแรก เช่น วงถอดบทเรียน  แล้วเขียนแยกแตกออกมา ว่ามีประเด็น แตกประเด็นเพื่อจะเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ตามที่เขียนโครงสร้างไว้ตามประเด็นหลัก ซึ่งจะทำให้ครบถ้วน  

 

 

เขียน 25 Apr 2013 @ 14:51 ()


ความเห็น (0)