อนุทิน 123009 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • เตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูรักเขียน จัดอบรมเป็นวิทยาทานโดยครูกานท์
   ณ ทุ่งสักอาศรม  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖   สัมผัสความเรียบง่ายบนวิถีธรรมชาติ  
  คงได้ประสบการณ์ในการเขียน
  เพื่อพัฒนาตนเองและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • "การฟังทำให้คนพร้อม  การอ่านทำให้คนเต็ม  การเขียนทำให้คนประณีต"

                                                                                        ธรรมทิพย์
                                                                                 ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖


เขียน 19 Apr 2013 @ 18:53 () แก้ไข 20 Apr 2013 @ 07:20, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การเห็นทำให้เราเล็กลง  โลกกว้างขึ้น

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ คุณหมอสำหรับมุมมองดี ๆ