อนุทิน 123009 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • เตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ ค่ายครูรักเขียน จัดอบรมเป็นวิทยาทานโดยครูกานท์
   ณ ทุ่งสักอาศรม  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖   สัมผัสความเรียบง่ายบนวิถีธรรมชาติ  
  คงได้ประสบการณ์ในการเขียน
  เพื่อพัฒนาตนเองและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • "การฟังทำให้คนพร้อม  การอ่านทำให้คนเต็ม  การเขียนทำให้คนประณีต"

                                                                                        ธรรมทิพย์
                                                                                 ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ธิ
เขียนเมื่อ 

การเห็นทำให้เราเล็กลง  โลกกว้างขึ้น

ขอบพระคุณค่ะ คุณหมอสำหรับมุมมองดี ๆ