อนุทิน 122893 - วิเชียร ทองน้อย


การสูญเสียกับความทรงจำ
เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2553
ณ วัดบางวันทอง ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
http://www.bkrdschool.org/brkb17.htm


  คำอาลัย ..ของบุตร-ธิดา
  คุณพ่อเธียรชัย  ทองน้อย

สุดอาลัย  พ่อเธียรชัย  ใจจะขาด
พ่อสะอาด ของลูกยา  มาอาสัญ
วันอังคาร  ที่สิบห้า  แสนจาบัลย์
พ่อจากพลัน  ไม่ได้ลา  แสนอาลัย
บางสะแก  พ่อเคยอยู่  สู้ชีวิต
เคยกอปรกิจ  ความดีงาม  สามสมัย
อุทิศตน  แม้เหนื่อยยาก  ลำบากใจ
ลูกภูมิใจ  ซาบซึ้ง  ถึงความดี
เป็นชาวสวน  มะพร้าว  พราวความคิด
สอนลูกรู้  ถูก-ผิด  มีศักดิ์ศรี
ชีวิตงาม  ตามแบบอย่าง  บางคนที
พ่อคนดี  ของลูกยา  ลาลับแล้ว
ขอให้พ่อ..สู่สุขติภพ
ให้สงบ  ในวิญญา  น่ะพ่อแก้ว
ไปสู่แดน  สุขาวดี  ที่เพริดแพร้ว
ลาลับแล้ว  พ่อเธียรชัย  ขอให้...สบาย


 

เขียน 16 Apr 2013 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)