อนุทิน 122850 - อ.ต๋อย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานนี้ ผมได้เรียนรู้ จากข้อความเห็นของผู้อ่านบันทึก(เกี่ยวกับการทุจริตในโรงเรียน)ท่านหนึ่ง ผมเองไม่คิดว่า การเขียนบันทึก จะก่อให้เกิดประโยชน์มากนัก แต่ อาทิตย์ก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่ง บอกว่าท่านได้รับประโยชน์จากการเขียนบันทึกของผม ผมมีแรงบันดาลใจและกำลังใจในการเขียนอย่างมาก  แต่มาเมื่อวานนี้ บันทึกหนึ่งของผม ก่อให้เกิด จิตอกุศลขึ้นกับผู้อ่านท่านหนึ่งและรวมทั้งผู้เขียนด้วย ...... การโต้เถียงอย่างเป็นเหตุเป็นผล คือปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทักษะการคิด  แต่ความขัดแย้งแบบที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองทุกวันนี้ ไม่มีส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์เลย.....

เขียน 15 Apr 2013 @ 08:11 ()


ความเห็น (0)