อนุทิน 122816 - blue_star

blue_star
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อในวันอากาศร้อน...เปิดพัดลมเบาๆ

ณ ชั่วขณะที่กดชัตเตอร์ 

ทุกอย่างหยุดเคลื่ิอนไหว

เวลาหยุดเดิน...

ในความเป็นจริง เข็มนาฬิกายังคงเคลื่อนต่อไป

หรือเป็นใจฉัน...

ที่มันหยุดอยู่ ณ เสี้ยวเวลานั้น

เขียน 13 Apr 2013 @ 16:41 ()


ความเห็น (0)