อนุทิน 122723 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ขอบคุณความผิดพลาด        ที่ทำให้เราไม่ประมาทขาดสติ

ขอบคุณความยากแค้น        ทีี่ทำใ้้ห้เราเข้าถึงแก่นแห่งชีวิต
ขอบคุณความล้มเหลว        ที่ทำให้เราไม่่ล้มเลิก
ขอบคุณความฝัน                ที่ทำให้เราไม่หวั่นต่อจุดหมาย
ขอบคุณอุปสรรค                ที่ทำให้เรารักการต่อสู้
ขอบคุณทุกบทเรียน           ที่ทำให้เราเกิดจุดเปลี่ยนบนทางก้าว
ขอบคุณทุกรอยยิ้ม             ที่ทำให้เราอิ่มในความรู้สึก

                                                                  ธรรมทิพย์

                                                              ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)