อนุทิน 122333 - อ.นุ

  ติดต่อ

ลูกรัก.. ลูกจะทำอะไร? ให้นึกถึงพ่อแม่
..ถ้าพ่อแม่รู้แล้ว พ่อแม่จะคิดอย่างไร?
..ถ้าคิดว่าทำไปแล้ว พ่อแม่สบายใจ..ลูกทำได้
..ถ้าคิดว่าทำไปแล้ว พ่อแม่ไม่สบายใจ..ลูกอย่าทำ
เพราะผู้ที่เสียใจ ดีใจ คือ..พ่อและแม่
แต่ผู้ที่ได้รับผลดี ผลเสีย คือตัวลูกเอง

บันทึกแด่ลูกรัก.. "ความดี"
อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)