อนุทิน 122190 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • วันนี้ไปโรงพยาบาลโพนพิสัย  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  • พบป้าแดงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  มาพร้อมคณะ Fa  นำโดยคุณหมอแจ๋ว  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยกลุ่มถ้อยทีถ้อยอาศัย
  • พบพี่นาง มณีวรรณ  โรงพยาบาลหนองคายที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วมาร่วมแบ่งปัน
  • เข้ากลุ่ม HR  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  พี่เพ็ญ  คุณเปิ้ล  มาช่วยเป็น Fa  คุณเจี๊ยบ รพ.โพนพิสัย  จดบันทึก
  • ได้เรียนรู้การพัฒนาการเรียนรู้โดยทีมที่หน้างาน  การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร  
  • ส่วนที่ทำได้ดี คือ แผนพัฒนาบุคลากรที่วิเคราะห์จาก  Learning need  ที่สอดคล้องกับเข็มมุ่ง รพ.  การเผยแพร่สิ่งที่บุคลากรได้เรียนรู้จากอบรมภายนอกมาแล้ว  การป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงาน  การตรวจสุขภาพ
  • ได้วันนัดที่จะไปศึกษาส่วนขาดเพิ่มเติมที่ท่าบ่อและโพนพิสัย
  • ไม่ได้เอา Notebook ไปด้วย  เขียนการบ้านแผนพัฒนาตนเองในกระดาษมาแล้ว  
  • พิมพ์แล้วส่งทาง Mail  เมื่อเสร็จ  

เขียน 25 Mar 2013 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)