อนุทิน 122084 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ช่วงเวลาหลายวันมานี้เขียนโปรแกรมแบบ asynchronous (parallel) processing ตลอด มึนอย่างแรง ไม่ได้เขียนสไตล์นี้ตั้งแต่สมัยเรียน ถึงขนาดเอาไปฝัน

เขียน 23 Mar 2013 @ 12:22 () แก้ไข 23 Mar 2013 @ 13:48, ()


ความเห็น (0)