• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

อนุทิน #121933

...พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นชัดว่าการกระทำบางอย่างนำไปสู่ทุกข์ การกระทำบางอย่างนำไปสู่สุข มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะเอาอย่างไร จะเอาทุกข์หรือเอาสุข ....

"มนุษย์ที่สมบูรณ์" ชยสาโร ภิกขุ...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

แล้ว ศีล ๒๒๗ ข้อ เป็นตัวอย่างของ สิ่งที่ทำแล้ว ผูัอื่นอาจรับทุกข์ได้?