อนุทิน 121933 - พ.แจ่มจำรัส

...พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นชัดว่าการกระทำบางอย่างนำไปสู่ทุกข์ การกระทำบางอย่างนำไปสู่สุข มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะเอาอย่างไร จะเอาทุกข์หรือเอาสุข ....

"มนุษย์ที่สมบูรณ์" ชยสาโร ภิกขุ...

เขียน 19 Mar 2013 @ 13:11 ()


ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.218.60.72
เขียนเมื่อ 

แล้ว ศีล ๒๒๗ ข้อ เป็นตัวอย่างของ สิ่งที่ทำแล้ว ผูัอื่นอาจรับทุกข์ได้?