อนุทิน 121775 - จารุวัจน์ شافعى

  ติดต่อ

อัลฮัมดุลิลลาห์ ส่ง บว.8 เรียบร้อย เสร็จสิ้นกระบวนว่าด้วยเรื่องวิทยานิพนธ์เสียที เหลือแต่การรออนุมัติ เจ้าหน้าที่บัณฑิตบอกว่าเอกสารหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว วิทยานิพนธ์เรื่องนี้น่าจะเป็นอีกงานวิจัยที่ใช้เวลาทำนานมาก พอๆ กับงานวิจัยระบบเขียนภาษามลายูฟาตานีด้วยอักษรยาวีเลย

  เขียน:  

ความเห็น (0)