อนุทิน 121736 - คนถางทาง

เมื่อข้าฯเป็นเด็กน้อย ข้าฯมีกำลังมาก...ข้าฯ มักทำอะไรโดยไม่คิด 

พอข้าฯแก่ตัวลง ข้าฯคิดอะไรได้มาก แต่มักไม่มีกำลังทำ


วันนี้ข้าฯได้คิดว่า...การคิด มันคือการทำอย่างหนึ่ง

และการคิดที่ดีที่สุด นั้น ข้าฯว่า มันเป็น “การทำ” ที่ยากที่สุด


ถ้าคนแก่ “คิดไม่ดี” แล้วจะหวังให้คนอ่อน “ทำดี” นั้น

ข้าฯคิดว่า ...คงเป็นไปไม่ได้


-- 

ใฝ่รู้ ใฝ่คิด ใฝ่ดี คือวิถีของปัญญาชน

--ทวิช จิตรสมบูรณ์


เขียน 14 Mar 2013 @ 02:36 ()


ความเห็น (0)