อนุทิน 121709 - วันสุไลมาน เจะแวมาแจ

ผมต้องเขียน เนื่องจากผมต้องการบอกแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อความเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย ว่าเราคิดอะไรและทำอะไร จะได้ไม่ขัดแย้งกันในภายหลัง

เขียน 13 Mar 2013 @ 16:08 ()


ความเห็น (0)