อนุทิน 121637 - kamo0073

kamo0073
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM กับการจัดการความรู้ด้านสาธารณะสุข 

       ในฐานนะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานสาธารณสุข นั้น เรื่องการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอาทิเช่น การดูแลสุขภาพ การประเมินตนเองว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร วิธีการป้องกันโรคระบาด  เป็นต้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความสำคัญทางด้านนี้ จะเป็นประโยชน์เชิงรุกมากขึ้น

และกระผมมีแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ดังนี้

        1. จัดทำ web site ในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาได้เพิ่งควรได้รับ  พรบ.ผู้ประสบอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และของความเคลื่อนไหว โรคระบาด ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงโดยอาจจะใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เข้ามาช่วยในการจัดการ

        2. ขอความร่วมมือ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ เกี๋ยวกับการดูแลสุขภาพ ในรูปแบบ ต่าง ๆ 

        3. จัดทำระบบให้คำปรึกษาผ่านระบบ Internet 

 ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ในการจัดการองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ยังมีอีกมากมายที่ผู้เขียนอาจจะไม่ได้กล่าวถึง เนื่องจากว่า สุขภาพ กับการเป็นอยู่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราและกระผมเองมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ติดตามรับฟังและรับชม ในตอนต่อไปครับ ขอบคุณครับ

เขียน 11 Mar 2013 @ 23:28 ()


ความเห็น (0)