อนุทิน 121435 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

           เมื่อวาน ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตัวเราได้นำเรื่องรูปแบบของการเขียนการประชุมไปให้ผู้บริหารได้ดูว่า รูปแบบที่ถูกต้องเป็นไปตามแบบนี้ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ผลที่ได้รับ ท่านบอกว่า...ให้ทำแบบเดิม ๆ ที่มันผิดไปจากในประกาศ ฯ ท่านบอกต่อว่า...มันเป็นประเพณี เขาปฏิบัติกันมา ตัวเราก็โต้กลับไปว่า..."ประเพณีที่มันปฏิบัติแบบผิด ๆ แล้วเรายังต้องปฏิบัติแบบผิด ๆ กระนั้นหรือ แล้วปล่อยให้น้อง ๆ รุ่นใหม่เห็นและปฏิบัติกันแบบผิด ๆ อย่างนั้นอีกหรือ...แล้วท่านก็บอกต่อว่า...ปฏิบัติแบบเดิมแล้วตำรวจจับหรือไม่...ผู้เขียนก็โต้ตอบกลับไปว่า..."มันไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจจะจับหรือไม่จับ...แต่มันเกี่ยวกับว่า ที่ปฏิบัติอยู่นี้รูปแบบมันไม่ถูกต้องตามหลักของงานสารบรรณ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติ..."

          ผู้เขียนกลับบ้านด้วยความมึนงง...หรือว่า...ตัวเรา "ตรงเกินไป หรือจะจริงอย่างเขาว่า...มันเป็นประเพณีปฏิบัติ" แต่ก็ยังคลางแครงใจอยู่ดีว่า..."ก็ที่ทำมามันไม่ถูกต้องนี่...เหตุที่ท้วง เพราะมันอยู่ในวงการของอุดมศึกษา ถ้าใครเห็นแล้ว เมื่อไม่ถูกต้อง เขาจะว่าเราได้ว่า นี่ขนาดระดับอุดมฯ นะเนี่ย!!! ยังผิด"...เหนื่อยใจจริง ๆ แต่เราก็ได้ทำหน้าที่ทักท้วงไปแล้ว เมื่อเห็นว่าผิด ก็บอก ดีกว่านิ่งเฉยเสีย...นี่แหล่ะ!!! ชีวิตของคนทำงานสายปฏิบัติ...หรือว่า...ตัวเราทำถูกต้องเกินไป...

เขียน 06 Mar 2013 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)