อนุทิน 121288 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาหารเด็กไทยไร้มาตรฐาน วอนเพิ่ม 20บาท หวังโตสมวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 2 March 2556 : http://thaipost.net/x-cite-kidz/020313/70300
...โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยมาแล้ว 3 ปีใน 9 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ลำปาง สงขลา และภูเก็ต พบว่าหากมีการจัดอาหารกลางวันภายใต้งบประมาณ 13 บาทที่รัฐบาลมอบให้ คุณภาพอาหารจะต่ำกว่ามาตรฐานโภชนาการ ไม่สามารถจัดเมนูผักและผลไม้ได้ ส่วนเนื้อสัตว์จะได้ปริมาณน้อย
  ทางโครงการจึงอยากจะเสนอให้เพิ่มงบค่าอาหารกลางวันจาก 13 บาทเป็น 15-20 บาท โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น หากได้ราคาดังกล่าวจะทำให้จัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยผอม อ้วน เตี้ย ไอคิวต่ำ... กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงเรียนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบมีทั้งหมด 487 โรงเรียน ณ วันนี้ นักเรียนในสังกัดทุกคนได้ค่าอาหารกลางวัน 20 บาท ทุกชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม โดยเริ่มมาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555
  นอกจากนี้ อาหารเช้าโรงเรียนที่มากกว่า 200 คนได้หัวละ 5 บาท แต่มากกว่า 200 คน หัวละ 8 บาท...โรงเรียนในสังกัด กทม. ก็ได้เริ่มตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปรับตัวตามเพื่อคุณภาพที่ดีของเด็กไทย...

เขียน 02 Mar 2013 @ 04:01 ()


ความเห็น (0)