อนุทิน 12120 - kmsabai

kmsabai

เช้านี้ที่ห้องน้ำ  จู่ก็เกิดความคิดผุดขึ้นมา  เกี่ยวกับเรื่องราวขององค์กร....  เกี่ยวกับความอื้ออึงที่มีอยู่หลายวัน  มันเป็นสิ่งที่ผุดบังเกิดใหม่....ปมประเด็นที่เราต้องผ่านไปไห้ได้คือดังนี้

   1.เป็นสงครามและการต่อสู้ของผู้พิทักษ์

   2. เป็นเรื่องราวของระดับมโนธรรมที่แตกต่างกัน

   3. เป็นเรื่องราวของกระบวนทัศน์และฐานคิดที่แตกต่างกัน 

   4. เป็นเรื่องราวของภาพยนต์แบบแค้นฝังหุ่น

    5. เป็นเรื่องราวของการพูดคุยกัน  เป็นพื้นที่ๆยังไม่เปิดให้กันและกัน

   ผมเชื่อว่าถ้าหากเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อแก้ปมเหล่านนี้ในองค์กรได้  เรื่องราวดีๆก็น่าจะเกิดขึ้น

เขียน 18 Jun 2008 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)