อนุทิน #121192

  ติดต่อ

ทำให้ดี แต่เมื่อใคร่ครวญ ที่ทำอยู่นี่ก็เหมาะสมแล้ว

คำถามบางคำถามแม้ได้ยินก็ไม่อยากตอบ แต่ต้องตอบ

คำถามบางคำถามแม้ไม่ได้ยินก็ยังอยากตอบ

คำถามบางคำถามทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะตอบ

คำถามบางคำถามแม้ไม่ตอบ...คำไม่ตอบก็คือคำตอบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)