อนุทิน 121154 - บุรชัย

บุรชัย

เพิ่งได้ความรู้ใหม่ว่า หนังสือที่ดี (ที่ไม่ใช่นวนิยาย) ภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ใน bestsellers list และในทำนองเดียวกัน หนังสือที่อยู่ใน bestsellers lists ก็ไม่จำเป็นต้องดี เพราะมีคนเพิ่งเล่าเทคนิควิธีที่จะทำให้เขาซื้อหนังสือของตัวเองจนเข้าไปอยู่ใน list ได้  (เป็นอีกตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็นว่า โลกทุนนิยมนี่ซื้อได้ทุกอย่างที่ขวางหน้า น่าไม่อายจริงๆ) ต่อไปผมก็จะได้ไม่เลือกหนังสือโดยอาศัยว่าเป็น bestsellers หรือเปล่าเสมอไป

เขียน 25 Feb 2013 @ 22:49 ()


ความเห็น (0)