อนุทิน 12114 - เพื่อนร่วมทาง

  • วันนี้มีงาน 2 อย่างในเวลาเดียวกัน คือ ต้องออกไปตรวจรับยาสีฟัน และประชุม IT กองทันตฯ ... เลือกต้องไปตรวจรับแปรงสีฟัน เพราะว่ามีคนเดียวต้องไป ส่วน IT มอบให้หนูเสน่ห์ไปแทน
  • พรุ่งนี้ประชุม 2 อย่างในเวลาเดียวกัน เรื่องเตรียมการนิเทศติดตามงานผู้สูงอายุ (3 กลุ่มเป้าหมายพร้อมกัน) และประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ของการประชุมวิชาการ ... จึงทำงานประชุมวิชาการที่ได้รับมอบหมาย คือ รวบรวมชื่อผู้บันทึกการประชุมเสร็จ ส่งให้คุณเหมี่ยว เลขาฯ สำเนาแจกผู้เข้าประชุม แล้วค่อยตามเรื่องมาทำต่อ ... ตัวเองคงต้องประชุมเรื่องผู้สูงอายุ
เขียน 18 Jun 2008 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)