อนุทิน 12098 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เจอ module นี้ของ Drupal เข้าให้ FlashVideo โอ้พระเจ้า แม้ Drupal จะขัดแย้งกับความรู้สึกในการเลือกใช้เครื่องมือ แต่ดูเหมือนมันใช้ได้แฮะ!!

ในเวลาที่มีคนไม่พอกับงานเช่นนี้ มันใช้ได้เลยล่ะ!!

นึกๆ แล้วก็แปลกๆ JavaScript นี่เป็นภาษาที่ half-done ใครๆ ก็รู้ แต่มันถูกใช้งานยืนยงเหลือเกิน แล้ว PHP อีก half-done เห็นๆ ก็ยังมีคนใช้มากมาย

โปรแกรมที่เขียนแบบ totally procedural อย่าง Drupal กลับมีคนเขียน modules กันมากมาย แต่ Django กลับไม่มีใครเขียน applications มากเท่า

เขียน 18 Jun 2008 @ 18:00 () แก้ไข 18 Jun 2008 @ 18:01, ()


ความเห็น (0)