อนุทิน 120896 - sr

sr

A news that makes me wonder if they (Thai archeologists) would preserve "original gardens":

[เสพสุนทรียะศิลปะเทวรูปรุ่นเก่า เมืองโบราณศรีเทพ](http://thaipost.net/x-cite/180213/69739)
...อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพถือเป็นแหล่งที่มีพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่อเนื่องชัดเจน ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองเพชรบูรณ์ พื้นที่ครอบคลุมบริเวณเมืองโบราณศรีเทพ มีคูน้ำคันดินแบ่งเมืองเป็นเมืองในและเมืองนอก มีกลุ่มโบราณสถานสำคัญได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนเอี่ยมอ่อง รวมทั้งจัดภูมิทัศน์สวยงาม พรั่งพร้อมด้วยศูนย์ข้อมูล..

I visited เมืองโบราณศรีเทพ last September and noted that there were some (possible) features of ancient landscaping gardens. Here is a chance to establish "what ancient gardens could be like" (so far it seems that archeologists see more of stones and sculptures but nothing of historic plants, historic trees nor historic gardens -- another hallmark of civilization). Gardens tell a lot about life and mindset of people. Like music, cultures without gardens are not really cultures!

Let us hope these features are not destroyed in restoration and re-landscaping.

เขียน 18 Feb 2013 @ 04:46 ()


ความเห็น (0)