อนุทิน #120619

โรงเรียนแพทย์แผนไทยปิดตรุษจีนกับเขาเหมือนกัน เพราะลูกศิษย์ที่มาเรียนนั้นล้วนเป็นลูกหลาน เหลน โหลน กันทั้งนั้น เมื่ออาจารย์ใหญ่พิจารณาเช่นนี้แล้วจึงปิดเรียน 2 วัน เพื่อลูกศิษย์ได้ไปประกอบกิจประเพณ่อันดีงามต่อไป

เขียน:

ความเห็น (0)