อนุทิน 120619 - krutoiting

krutoiting

โรงเรียนแพทย์แผนไทยปิดตรุษจีนกับเขาเหมือนกัน เพราะลูกศิษย์ที่มาเรียนนั้นล้วนเป็นลูกหลาน เหลน โหลน กันทั้งนั้น เมื่ออาจารย์ใหญ่พิจารณาเช่นนี้แล้วจึงปิดเรียน 2 วัน เพื่อลูกศิษย์ได้ไปประกอบกิจประเพณ่อันดีงามต่อไป

เขียน 09 Feb 2013 @ 13:34 ()


ความเห็น (0)