อนุทิน 120459 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • เตรียมตัวแต่เช้าเพื่อประชุมเรื่องการโอนกิจการของบริษัทต่างประะทศ ซึ่งเป็นคู่สัญญาขององค์กร
  • มีความเข้าใจไม่ตรงกันเกิดขึ้น บริษัทต่างประเทศคู่สัญญาโอนกิจการให้บริษัทใหม่รับไปดำเนินการ เขาเข้าใจว่าสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจะต้องโอนไปยังบริษัทผู้รับโอนกิจการได้เลยโดยผลของกฎหมาย ซึ่งจริง ๆ เป็นกฎหมายเขา ไม่ใช่กฎหมายไทย
  • กฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติเรื่องการโอนสัญญากำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากจะให้มีผลบังคับใช้ ต้องทำสัญญาใหม่กับบริษัทผู้รับโอนกิจการ
  •                                        ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เขียน 06 Feb 2013 @ 09:32 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

..... การสื่อสาร กฏหมายไทย .... ยังน้อยมาก ....  ปัญหาคนรู้กฏหมาย....ก็ยังเข้าถึงได้ยากนะคะ ....  ต้องลงเรียนนิติศาสตร์ .... (P'Ple...ยังมีความรู้เรื่องกฏหมาย .... น้อยมากๆ ต้องลงเรียน มสธ. อีกแล้วกระมัง)