อนุทิน 119519 - dejavu monmon

  ติดต่อ

เมื่อเราคิดว่าสิ่งนั้นคือของเรา เราจึงอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างที่เราคิด เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างที่เราคิด เราจึงเศร้า...เสียดาย...เสียใจ...(ความคิดผุดขึ้นขณะดูสตาร์วอรส์ เสียดายหุ่น R2)

  เขียน:  

ความเห็น (0)