อนุทิน 119417 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • เป็นปีที่สบายใจ  ได้พบแนวทางการสร้างสุขจากภายใน  และทำต่อถึงคนรอบข้าง  ทั้งบ้านและที่ทำงาน  ผู้คนที่เราเกี่ยวข้องด้วย....เหมือนคุณหนุ่มเมืองจันท์ว่าไว้   คุณค่าคนเราเทียบที่ร่มเงาต้นไม้...กว้างแค่ไหน
  • ส่งท้ายปีดี  เริ่มปี  ที่เริ่มวันดี ๆ  ด้วยการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เครือญาติมีโอกาสมาพบกัน  เจ้านาย  เพื่อนที่ทำงาน  ต่อเนื่องเพื่อน ๆ เก็บตกมาแสดงความยินดีจนถึง  ๖  มค.  ๕๖  คงหมดทุกคณะแล้วล่ะ

  • วานนี้สรุปสุดท้าย  คณะกรรมการบริหาร CUP อำเภอสระใคร  พิจารณาส่งแผนปฏิบัติการขออนุมัติงบ สสจ.หนองคาย
  • ได้ข้อคิด  ต้องกล้าที่จะใช้น้ำดีละลายน้ำเสีย...ให้เจือจาง   ไม่ใช่ยอมให้ปลาเน่าตัวเดียว  เหม็นทั้งข้อง  ส่งแผนให้ สสจ. ไม่ได้สักที  เพราะรอแต่คนไม่มีความรับผิดชอบมาเป็นเดือนแล้ว  
  • ผุ้ที่ส่งรายละเอียดแผนตามกำหนด  จึงได้รับโอกาสนำเสนอครบถ้วน
  • กรรมการที่ความรับผิดชอบน้อย  ส่งเสนอขอใช้งบแบบตัวเลขกลม ๆ   เหตุผลที่มาเบาหวิว   ความเป็นไปได้ที่จะทำได้น้อยมาก  ทำไม่ต่อเนื่องที่จะเกิดผลถึงพื้นที่หมู่บ้าน  ถึงคนในชุมชนจริง....ควรกล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นตรง ๆ ในเชิงวิชาการ   หวังว่าจะทำให้ตาบอดตามัวจากผลประโยชน์ส่วนตัวปิดบังอยู่.....สว่างขึ้นมาบ้าง
  • ทบทวนแล้ว  ก็ยังคิดว่าดีแล้วที่เสนอไปว่า  ผู้ที่ทำรายละเอียดแผนมา  ควรเปิดโอกาสให้นำเสนอแก่คณะกรรมการบริหาร

เขียน 08 Jan 2013 @ 02:13 ()


ความเห็น (0)