อนุทิน 119211 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

ขอพลังแห่งชีวิต.....ที่ได้ซึมซับผ่านอาทิตย์อัสดง ณ พุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๖ นี้

ส่งผ่าน แด่... ผู้คนทุกผู้ทุกนาม ในจักรวาล   ด้วย ...ความเชื่อมั่นและศรัทธา

...

ตื่นรู้ ...จากความไม่รู้...... 

เห็นจากความไม่เห็น.......ว่าชีวิตของเรานั้น จะเดินไป ณ ที่แห่งหนใด

ได้อย่างงดงามเฉกเช่น... การมองความงาม ณ เวลานี้ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)