อนุทิน 119211 - แสงแห่งความดี...

ขอพลังแห่งชีวิต.....ที่ได้ซึมซับผ่านอาทิตย์อัสดง ณ พุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๖ นี้

ส่งผ่าน แด่... ผู้คนทุกผู้ทุกนาม ในจักรวาล   ด้วย ...ความเชื่อมั่นและศรัทธา

...

ตื่นรู้ ...จากความไม่รู้...... 

เห็นจากความไม่เห็น.......ว่าชีวิตของเรานั้น จะเดินไป ณ ที่แห่งหนใด

ได้อย่างงดงามเฉกเช่น... การมองความงาม ณ เวลานี้ 

เขียน 02 Jan 2013 @ 08:14 () แก้ไข 03 Jan 2013 @ 09:40, ()


ความเห็น (0)