อนุทิน 119038 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow137]"เราควรมองว่าชีวิตคือการ  เรียนรู้  เราจะมีแต่กำไรตลอด  ชีวิต

อะไรเกิดขึ้นก็ "พร้อมเรียนรู้"และเรียนรู้ตลอดเวลา  ปัญญา  ก็งอกงามทุกคืนทุกวัน"


Ico128

  เขียน:  

ความเห็น (0)