อนุทิน 119038 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow137]"เราควรมองว่าชีวิตคือการ  เรียนรู้  เราจะมีแต่กำไรตลอด  ชีวิต

อะไรเกิดขึ้นก็ "พร้อมเรียนรู้"และเรียนรู้ตลอดเวลา  ปัญญา  ก็งอกงามทุกคืนทุกวัน"


Ico128

เขียน 28 Dec 2012 @ 20:45 ()


ความเห็น (0)