อนุทิน #119038

[วาทะคนgotoknow137]"เราควรมองว่าชีวิตคือการ  เรียนรู้  เราจะมีแต่กำไรตลอด  ชีวิต

อะไรเกิดขึ้นก็ "พร้อมเรียนรู้"และเรียนรู้ตลอดเวลา  ปัญญา  ก็งอกงามทุกคืนทุกวัน"


Ico128

เขียน:

ความเห็น (0)