อนุทิน 118911 - อ.นุ

  ติดต่อ

"มองเป็น..ก็เห็นสุข" ได้รับพรจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ในโอกาสเข้าร่วมพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ
๒๕ ธค ๒๕๕๕

สาธุ...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)