อนุทิน 118911 - อ.นุ

อ.นุ

"มองเป็น..ก็เห็นสุข" ได้รับพรจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ในโอกาสเข้าร่วมพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ
๒๕ ธค ๒๕๕๕

สาธุ...

เขียน 25 Dec 2012 @ 21:26 () แก้ไข 26 Dec 2012 @ 10:43, ()


ความเห็น (0)