อนุทิน #118866

นกไฉนไม่เห็นฟ้าน่าหัวร่อ
ปลานั้นหนอไม่เห็นน้ำน่าสงสาร
คนไฉนไม่เห็นธรรมนำเบิกบาน
แบกสมมุติซมซานนานเพียงไร

ธรรมทิพย์
๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕เขียน:

ความเห็น (0)