อนุทิน 118824 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

How to Give a Great Presentation: Timeless Advice from a Legendary Adman, 1981 | Brain Pickings

สรุปวิธีจากหนังสือ classic ด้านนี้

เขียน 24 Dec 2012 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)