อนุทิน 118753 - krutoiting

krutoiting

ช่องว่างระหว่างระหว่างความสัมพันธ์ของ งานกับงาน   คนกับงาน  และคนกับคน ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตให้ต้องเรียนรู้ และทดลองเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในงานที่ทำ สิ่งที่ตามมาติดๆคือจิตวิญญาณที่เข้าใจในความเป็นคน

เขียน 22 Dec 2012 @ 13:26 ()


ความเห็น (0)