อนุทิน #118753

ช่องว่างระหว่างระหว่างความสัมพันธ์ของ งานกับงาน   คนกับงาน  และคนกับคน ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตให้ต้องเรียนรู้ และทดลองเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในงานที่ทำ สิ่งที่ตามมาติดๆคือจิตวิญญาณที่เข้าใจในความเป็นคน

เขียน:

ความเห็น (0)