อนุทิน 118712 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow132]การยกย่องคนมีเงินก้อนโต แต่ใจเล็กคับแคบจึงไม่ช่วยให้สังคมดีขึ้น

 การมีเงินไม่มากนัก แค่พอมี พอใช้ พอกิน  มีหัวใจที่กว้างขวาง ใหญ่โต ด้วยเมตตา กรุณา

 และการรู้จักให้ ด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์  นี่ต่างหากที่มนุษย์ในสังคมปัจจุบันต้องการ …..

  ทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาได้รู้ว่าการเป็น..  ผู้ให้นั้นสุขกว่าเป็นผู้รับมากมายนัก...

Ico128

อาจารย์พนม

  เขียน:  

ความเห็น (0)