อนุทิน 118579 - เครื่องหมาย ? คำถามเดี่ยว

วันนี้อากาศสดใสดี หลังจากดื่มกาแฟแล้ว คิดว่าจะเขียนบันทึกประวัติพระนางเลือดขาวต่อพระนางเลือดเป็นคนพัทลุง  ผู้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลังกา มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ ที่วัดเขียนบางแก้ว ซึ่งตอนนั้นเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุง วัดเขียนบางแก้วอยู่ที่ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งผมแต่งประวัติเป็นกาพย์ยานี11ไว้เมื่อ 2ปีที่แล้ว เอามาบันทึกให้อ่านกัน

                 ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสพโชคดีตลอดปีใหม่นี้และปีต่อๆไป   เทอญ

เขียน 19 Dec 2012 @ 09:10 ()


ความเห็น (0)