อนุทิน 118514 - เจนจิรา

เจนจิรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อกิจกรรม  “สารพัดไข่”

จุดประสงค์  1.  เพื่อฝึกการสังเกต

  2.  เพื่อฝึกการลงความเห็น

  3.  เพื่อฝึกการสื่อความหมาย

  4.  เพื่อฝึกการจำแนกประเภท

  5.  เพื่อฝึกการใช้ตัวเลข

ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม

  1.  ครูพูดคำคล้องจอง “แม่ไก่ออกไข่” ให้เด็กพูดตามครูทีละวรรค และพูดพร้อม ๆ กัน

  2.  บอกชนิดไข่ว่ามีไข่อะไรบ้าง เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา เป็นต้น

  2.  ครูสนทนาเกี่ยวกับไข่ชนิดต่าง ๆ ประโยชน์และคุณค่าของไข่

3.  ครูนำขวดโหลแก้วมาใส่น้ำเท่า ๆ กันทั้งใบที่ 1 และใบที่ 2 ครูนำไข่เป็ดที่ยังไม่ได้ต้มมาให้เด็กได้สังเกตด้วยการดู ดมกลิ่น สัมผัส และลองเขย่าเพื่อฟังเสียง จากนั้นนำไข่เป็ดใส่ลงไปในขวดโหลแก้วที่มีน้ำเปล่าใบที่ 1 และใบที่2เด็กสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้น

4.  ครูนำไข่ทั้ง2 ฟองขึ้นจากน้ำโดยครูเติมเกลือป่นใส่ลงไปในขวดโหลใบที่1 2 – 3 ช้อนโต๊ะ คนให้เกลือละลาย

  5.  ครูนำไข่ใส่ลงไปในขวดโหลใบที่ 1 และใบที่ 2 อีกครั้ง เด็กสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง

6.  ครูและเด็กสรุปผลการทดลองร่วมกันจากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยขวดโหลใบที่ 1 ที่เติมเกลือลงไปเมื่อใส่ไข่ลงไปทำให้ไข่ลอยได้ เนื่องจากน้ำที่เติมเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าไข่ จึงทำให้ไข่ลอยได้

7.  ครูนำขนมที่ทำมาจากไข่มาให้เด็กได้ชิมรส เช่น ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง ขนมไข่ และขนมหม้อแกง เป็นต้น

8.  ครูสาธิตขั้นตอนในการทำไข่แต่ละชนิดที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่ตุ๋น ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่น้ำ ไข่ลูกเขย ยำไข่ดาว ไข่ยัดไส้ ไข่หวาน ไข่ลวก ไข่ข้าว ไข่ทรงเครื่อง ไข่ปิ้ง ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ฯลฯ

9.  ครูตั้งคำถามเด็กอีกครั้งว่าวันนี้เด็กได้เรียนรู้อะไรบ้าง โดยครูเป็นผู้เสนอแนะความรู้เพิ่มเติม

ประเมินผล

  ครูสังเกตและบันทึกว่า

  1.  เด็กสามารถบอกประโยชน์และคุณค่าของไข่ไก่ได้หรือไม่

  2.  เด็กสามารถบอกสิ่งที่เด็กสังเกตนั้นตามขั้นตอนได้หรือไม่

  3.  เด็กร่วมทำกิจกรรมโดยการตอบคำถามและสนใจซักถามหรือไม่

  4.  เด็กสามารถบอกสี กลิ่น รส และลักษณะต่าง ๆ ของขนมที่รับประทานได้หรือไม่

  5.  เด็กสามารถบอกประเภทไข่ที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาหารได้หรือไม่

สื่อประกอบกิจกรรม

  1.  ไข่เป็ด

  2.  เกลือและน้ำเปล่า

  3.  ขวดโหล

  4.  ขนมหวานชนิดต่าง ๆ เขียวมีน้ำหนักต่าง ๆ กัน เช่น 100 กรัม, 200 กรัม, และ 300 กรัม เป็นต้น

  5.  ไข่ไก่

  6.  ภาชะต่าง ๆ ที่จำทำอาหาร เช่น กระทะไฟฟ้า ตะหลิว ช้อน ส้อม เครื่องปรุงต่าง ๆ ผัก เป็นต้น

  7.  หนังสือคำคล้องเรื่องแม่ไก่ออกไข่

เขียน 17 Dec 2012 @ 19:39 ()


ความเห็น (0)